Welkom in Polderpark cronesteyn

Polderpark Cronesteyn ligt in de Kleine Cronesteynse polder, ook wel Knotterpolder genoemd. De polder ligt tussen de A4, de spoorlijn naar Alphen aan de Rijn, het Rijn-Schiekanaal en de N 206. De grootte is ongeveer 90 ha.

In 1975 kwam Cronesteyn in handen van de gemeente Leiden. In 1982 werd het polderpark gerealiseerd naar het ontwerp van Evert Cornet. Het park is geworden tot ontmoetingsplek, rustpunt, historisch monument en speciaal biotoop.

In het park zijn wandel- en fietspaden aangelegd, op de fietspaden is ook goed te skaten. Daarnaast zijn er o.a. een moerastuin, een waterspeelplaats, een landgoedbos en een camping te vinden. Ook is er een bos waar ieder jaar reigers broeden.

In het park is het theehuis De tuin van de smid (voorheen bezoekerscentrum 'Het Reigersbos') te vinden. Het theehuis is iedere dag geopend.

Een aantal organisaties is op een educatieve of recreatieve manier actief in het park. Op de pagina 'contact' vindt u de links naar hun websites.


naar boven  

laatste nieuws 


Deze webite gaat in januari 2021 stoppen, voortaan kunt u voor nieuws terecht op www.groencronesteyn.nl
OPHEFFING Vereniging Vrienden van het Polderpark Cronesteyn (VVPC)

Over de voorgenomen opheffing van de VVPC werden de leden geïnformeerd via email, schriftelijk en met een advertentie in het Leidsch Nieuwsblad. Gevraagd werd te reageren op 3 vragen: instemmen met opheffing, overdragen saldo aan de Stichting Groen Cronesteyn en of men kon instemmen met een schriftelijke reactie in plaats van een vergadering. Op de uiterste datum van 27 oktober 2020 werden 22 reacties ontvangen. Op de eerste twee vragen werd door iedereen positief geantwoord. Drie personen gaven geen keus aan. Twee personen waren voor een live- of zoombijeenkomst. Op basis van de reacties is geen live- of zoomvergadering gehouden.

Daarmee is te constateren dat de VVPC op 27 oktober 2020 is opgeheven. De werkzaamheden van de vereniging zijn inmiddels opgepakt door de nieuwe organisatie, te weten Stichting Groen Cronesteyn. Deze stichting werkt met donateurs en geeft ook regelmatig een nieuwsbrief uit. Wij bevelen deze voortvarende stichting van harte bij u aan. De gegevens treft u aan op de website www.groencronesteyn.nl

Met vriendelijke groet, het oud-bestuur van de VVPC.


Paddestoelen-ontdektocht 24 en 25 oktober

Op zaterdag en zondag zal er van 13 tot 16 uur een IVN-natuurgids te vinden zijn langs de route om op gepaste afstand informatie te kunnen geven. Op diverse plekken zullen bordjes staan met leuke informatie. Startpunt is de Tuin van de smid. Het theehuis is dicht, maar het erf is open.
De wandelroute is zelf te downloaden, zie hieronder, of is verkrijgbaar bij de Tuin van de smid voor 2 euro. Je kunt daar ook langs wandelen voor consumpties en die buiten het hek nuttigen.

In plaats van de jaarlijkse IVN-paddenstoelewandeling met natuurgidsen is er een Paddestoelen-ontdektocht gemaakt langs de plekken waar in het weekend van 24 en 25 oktober (en later?) bijna zeker zwammen in allerlei vormen te vinden zijn. De tocht gaat over het erf van de Tuin van de smid, langs het Polderpad en door het Reigersbos. Deelnemers kunnen thuis de fraaie gekleurde zwam-zoekbladen downloaden samen met de plattegrond. Ook is er een determineersleutel bijgevoegd, die speciaal gemaakt is voor deze regio.
download paddestoelenblad
download plattegrond
 
 

Start zaagseizoen

Na een lange zomer staat de winter alweer voor de deur . Dagen worden korter en de temperaturen gaan dalen , Dus tijd om met het onderhoud in polderpark Cronesteijn te beginnen. Sommigen zijn de afgelopen zaterdagen al wezen warm draaien met hooiwerkzaamheden in de moerastuin . Zaterdag 10 oktober wordt hier ook nog mee doorgegaan zie de website www.groencronesteyn.nl om u op te geven.
We zullen deze winter weer een aantal wilgenvakken in het griend onderhanden nemen, zal er in de moerastuin de oprukkende Elzen en Wilgen een " kopje kleiner " worden gemaakt en nog een aantal kleinere werkzaamheden die op ons pad komen. Het enige verschil met andere jaren is dat u zelf voor werkhandschoenen moeten zorgen. Dit i.v.m de verspreiding van het Coronavirus .
Onze eerste werkdag is vrijdag 13 november . ( als dat maar goed gaat ) We starten zoals gewoonlijk om 9.30 u. bij de ingang van het theehuis. Op zaterdagen om de 2 weken zal er gewerkt worden.

Stichting Groen Cronesteyn

In maart 2020 is Stichting Groen Cronesteyn opgericht. De stichting is een platform voor mensen die de natuur en het landschap van Polderpark Cronesteyn willen verbeteren en beschermen. Het park heeft een mooi oud cultuurlandschap en bijzondere natuur, maar die staat wel onder druk. Stichting Groen Cronesteyn gaat zich sterk maken voor het behoud van de grutto in het park, voor de bijzondere planten in de moerastuin, voor schoon water en bovenal voor een mooi, open park waar mensen graag van de natuur komen genieten.
Lees hier verdernaar boven     omhoog


Deze website wordt mogelijk gemaakt door:


 website bijgewerkt:
29 oktober 2020