mei 2017

Nieuwsbrief mei 2017

Website
De vereniging financiert de website van het polderpark. Aangeraden wordt voor de laatste berichten en de agenda van activiteiten op www.polderparkcronesteyn.nl te kijken.

Beleidsplan
De gemeente ontwikkelt een nieuw 10-jarig beleidsplan voor het park. We zullen u informeren als we meer weten over dit plan.

Uitnodiging Bewegen in het Groen 2 juni 10.00 uur
Met geld van Bewegen in het Groen in Polderpark Cronesteyn heeft de Vereniging Vrienden van het Polderpark Cronesteyn een aantal mobiele houten spellen laten maken door Hoeve Cronesteijn van de Gemiva-SVG Groep. Op vrijdag 2 juni om 10 uur worden de spellen feestelijk overhandigd door de gemeente. Dit vind plaats op de kampeerboerderij Stochemhoeve van Ipse de Bruggen in het park, Cronesteyn 3. Daarna worden de spelen in gebruik genomen. U bent daarbij van harte uitgenodigd om te kijken of om mee te spelen.

Verlichting Cronesteynpad
De gemeente Leiden heeft op het Cronesteynpad, tussen het Polderpad en de Vrouwenweg, de straatverlichting vervangen. In plaats van lantaarnpalen zijn er 35 duurzame LED-panelen in het wegdek van het fietspad aangebracht. Ze worden door zonne-energie van stroom voorzien. Voordelen Doordat de verlichting op het fietspad is aangebracht, is de loop van de weg duidelijk. Daarnaast wordt de lichtverstoring van flora en fauna beperkt, omdat de LED-modules zó zijn gemaakt dat de omgeving niet wordt verlicht. Bovendien is de verlichting energiezuinig en is er een beperkte CO1-uitlaat.

Ledenbestand
De vereniging werkt met een sterk verouderd ledenbestand. Ook zijn veel emailadressen niet meer up to date. Indien u op de hoogte wilt blijven van de VVPC en nog geen bericht hebt ontvangen dan adviseren wij u uw juiste adres en email door te geven aan de secretaris (zie bij hoe wordt ik lid).

Nieuws
Mocht u nieuws hebben over het park dan zijn die welkom bij jd.hogendoorn@hccnet.nl

Facebookpagina
Er is ook een facebookpagina van het park met berichten en foto’s: Polderpark Cronesteyn.

oktober 2016

Huidige ontwikkelingen rond het park

Sinds Pasen 2014 heefthet bezoekerscentrum een nieuwe status en regeren daar Sjaak en Barbara van der Geijn. In hun leuke restaurant – De tuin van de smid – worden tal van activiteiten georganiseerd. Recent is een nieuwe natuurspeeltuin voor wat oudere kinderen geopend, op een deel van het oude evenemententerrein. En er wordt driftig gebruik van gemaakt. Het is een hele klus voor Sjaak, Barbara en de vrijwilligersploeg geweest dit voor elkaar te krijgen. De natuuractiviteiten die vroeger plaatsvonden onder regie van IVN en de gemeente Leiden gaan gewoon door.

Sinds de verdubbeling van de A4 is het park 4.2 ha kleiner geworden, een lange strook langs de A4 is opgesnoept. Helaas is de strook van het park parallel aan de A4 niet meer met nieuwe bomen ingeplant. Hetgeen meer herrie en zicht op auto’s oplevert. Door de A4 zijn de oude grienden grotendeels verdwenen. Als compensatie zijn in 2014 nieuwe grienden aangeplant met 5 soorten wilgen in het oostelijk deel van het park tussen A4 en moerastuin. Met goede paden, bankjes en ook nog wat extra bosplantsoen. Verder is een deel van de weilanden westelijk van de moerastuin afgegraven – hopelijk vestigen zich daar naast riet dezelfde soorten als in de moerastuin. Spannend om te zien hoe zich dit gaat ontwikkelen. De zilverreiger heeft het nieuwe moeras al ontdekt.

Gedurende 3 jaar heeft het park meegedaan als proefgebied voor ‘bewegen in het groen’. De provincie Zuid-Holland had 5 gebieden als proef aangewezen, om initiatieven te ontplooien om meer te gaan bewegen in de natuur. Ze heeft allerlei maatschappelijke organisaties die iets te maken hadden met gezondheid, sport, chronisch zieken, ouderen etc. etc. met elkaar in contact gebracht. De beweegweken in de lente en in herfstvakantie zijn hier een uitvloeisel van. De evaluatie van dit proefproject komt in zicht in oktober.
                                                                                                           naar boven   omhoog