Natuurbeheergroep Cronesteyn

Over de groep
De Natuurbeheergroep Cronesteyn is een vrijwilligersgroep die in overleg met de gemeente Leiden natuurbeheerwerk uitvoert in het polderpark Cronesteyn. Dit om de natuurwaarden in het park te verhogen, omdat het gezond en leuk is om buiten in de natuur te werken, en omdat je zo steeds meer leert en betrokken raakt bij de natuur in het park. Er wordt samengewerkt met de Imkersvereniging, Vogelwerkgroep, IVN-werkgroep Cronesteyn, Vereniging Vrienden polderpark Cronesteyn en de Tuin van de smid. De groep is ontstaan uit het project Bewegen in het Groen, waar diverse organisaties aan meewerken.

In de winter zijn vrijwilligers actief om het polderlandschap in park Cronesteyn te onderhouden.Hierbij moet je denken aan de volgende klussen:
-Een lichte klus bestaat uit het onderhoud van het griend. Er worden staken gezaagd en gebundeld. Een deel wordt bewaard voor kinderactiviteiten in de zomer. Van een ander deel wordt een takkenril gemaakt: de ideale schuilgelegenheid voor vogels en kleine zoogdieren.
-Het zware werk doen we in het moeras (laarzen zijn geen luxe). Hier worden de elzen aan de waterkant uitgestoken zodat de moerastuin weer een open karakter krijgt (zie foto). Dit heeft een gunstig effect op de soortenrijkdom van het bloemrijke grasland in het moeras. Daarnaast is het gezond en leuk om buiten in de natuur te werken, en raak je meer betrokken bij de natuur in het polderpark. En je komt mensen tegen die bezig zijn met de natuur in de stad.

Seizoen 2019-2020
We zullen beginnen in het griend en stappen vervolgens over naar de moerastuin. De afgelopen 2 jaar hebben we vele elzenzaailingen verwijderd. Vanaf nu worden de aanwezige bomen en struiken als hakhout beheert , Ieder jaar zal er een gedeelte kort gezet worden, waarna het in het voorjaar weer opnieuw uitloopt. Er ontstaat zo een variatie in leeftijd.
 
Werkdata: vrijdagen van de even weken
Op de volgende vrijdagen wordt er van 9.30 tot 14.00 uur gewerkt: vanaf 1 november 2019. Wie mee wil helpen kan op de vrijdagen om 9.30 uur naar het polderpark komen. Er wordt verzameld bij de ingang van de Tuin van de Smid. Neem zelf lunch mee en trek warme kleding aan.
Werkdagen zijn op de vrijdagen in de even weken.
Opgeven kan via deze link, maar is niet verplicht.


Info over het griend en de moerastuin
Het nieuwe griend ofwel wilgenakker is in december 2014 geplant als natuurcompensatie voor het verdwijnen van de oude grienden door de verbreding van de A4. Een griend werd in het verleden gebruikt om wilgentenen te oogsten om daarmee zinkstukken, manden en andere gebruiksvoorwerpen te vlechten. Hoewel grienden vooral langs de rivieren voorkomen, is het als cultuurhistorisch element ook in het ontwerp van het polderpark opgenomen.
Grienden zijn altijd geplant en beheerd voor de productie van dunne en dikke wilgentakken of wel wilgentenen. Daarnaast bieden ze een prachtig stukje natuur, vooral als de boomstammen(stobben) lekker dik worden, bemost zijn en gaten hebben om in te broeden In deze tijd vinden wilgentenen gretig aftrek voor wilgenhutten en tunnels op groene schoolpleinen en natuurspeeltuinen, of als natuurlijke omheining in tuinen.

De moerastuin ligt naast het griend. De moerastuin verandert langzaam van karakter: de ondiepe sloten verlanden en er ontstaat steeds meer bos door de “opslag” van elzen. De elzen ontkiemen vanzelf op de overgang van water naar land. Door deze ontwikkelingen wordt het bloemrijke grasland langzaam verdrongen.
In het werkseizoen 2017 - 2018 is een begin gemaakt met het herstel van het open karakter van de moerastuin. In 2018 is daarmee doorgegaan. De boompjes die langs de waterkant groeien worden door de vrijwilligers uitgestoken of afgezaagd. 

                                     naar boven    omhoog