Natuurbeheergroep Cronesteyn

Over de groep
De Natuurbeheergroep Cronesteyn is een vrijwilligersgroep die in overleg met de gemeente Leiden natuurbeheerwerk uitvoert in het polderpark Cronesteyn. Dit om de natuurwaarden in het park te verhogen, omdat het gezond en leuk is om buiten in de natuur te werken, en omdat je zo steeds meer leert en betrokken raakt bij de natuur in het park. Er wordt samengewerkt met de Imkersvereniging, Vogelwerkgroep, IVN-werkgroep Cronesteyn, Vereniging Vrienden polderpark Cronesteyn en de Tuin van de smid. De groep is ontstaan uit het project Bewegen in het Groen, waar diverse organisaties aan meewerken.

Werkdata
Op vrijdag 5 en 12 januari kan iedereen in het Leidse polderpark Cronesteyn meehelpen door te werken in de Leidse natuur. Er wordt door de Natuurbeheergroep Cronesteyn dit keer gewerkt in de moerastuin waar kleine elsjes uitgestoken moeten worden. Ook worden tot polsdikke elzen omgezaagd. Het vrijkomende hout wordt gebruikt voor kinderactiviteiten in het park. Wie mee wil helpen kan op de vrijdagen om 9.30 uur naar het polderpark komen. Er wordt verzameld bij de ingang van de Tuin van de Smid. Wie later komt, kan zich melden bij het informatiebord van de moerastuin. Er wordt gewerkt tot ongeveer 14.00 uur. Neem zelf lunch mee en trek warme kleding aan.
Werkdagen zijn gewoonlijk op de vrijdagen in de even weken.

Op vrijdag 5 januari zijn vanaf 12.00 uur ook kinderen onder begeleiding van hun ouders welkom. Opgeven is niet nodig. Meer info via doeninpoldergroen@gmail.com.

Info over het griend en de moerastuin
Het nieuwe griend ofwel wilgenakker is in december 2014 geplant als natuurcompensatie voor het verdwijnen van de oude grienden door de verbreding van de A4. Een griend werd in het verleden gebruikt om wilgentenen te oogsten om daarmee zinkstukken, manden en andere gebruiksvoorwerpen te vlechten. Hoewel grienden vooral langs de rivieren voorkomen, is het als cultuurhistorisch element ook in het ontwerp van het polderpark opgenomen.
Grienden zijn altijd geplant en beheerd voor de productie van dunne en dikke wilgentakken of wel wilgentenen. Daarnaast bieden ze een prachtig stukje natuur, vooral als de boomstammen(stobben) lekker dik worden, bemost zijn en gaten hebben om in te broeden In deze tijd vinden wilgentenen gretig aftrek voor wilgenhutten en tunnels op groene schoolpleinen en natuurspeeltuinen, of als natuurlijke omheining in tuinen.

De moerastuin ligt naast het griend. De moerastuin verandert langzaam van karakter: de ondiepe sloten verlanden en er ontstaat steeds meer bos door de “opslag” van elzen. De elzen ontkiemen vanzelf op de overgang van water naar land. Door deze ontwikkelingen wordt het bloemrijke grasland langzaam verdrongen.
In het werkseizoen 2017 - 2018 wordt een begin gemaakt met het herstel van het open karakter van de moerastuin. In 2018 wordt daarmee doorgegaan. De boompjes die langs de waterkant groeien worden door de vrijwilligers uitgestoken of afgezaagd. 

                                     naar boven    omhoog