vogelwerkgroep cronesteyn


Vogelwerkgroep Cronesteyn verwelkomt graag nieuwe leden! Meer informatie vind je onderaan deze pagina.

waarnemingen 2018

Maart 2018

Het is altijd een wat vreemde en spannende tijd in de vogelwereld, zo aan het begin van de lente. Zeker als het net nog zo koud is geweest zijn de wintergasten nog massaal aanwezig, vooral smienten en grauwe ganzen (gisteren ruim 240 resp. ruim 210). Aan de andere kant zitten er ook al aardig wat grauwe ganzen op nesten. Gelukkig blijven ze niet allemaal in het park broeden De blauwe reigers zijn allang aan het broedseizoen begonnen en andere standvogels zie je intussen ook met nestmateriaal. Een enkele kievit en scholekster zijn al gearriveerd en twee grutto's gaven een show bij het landen: die blijven hier. Helaas zal dat wel niet gelden voor het paartje roodborsttapuit dat zich liet bewonderen, zeldzame doortrekkers die in het park even op krachten komen. De grote zilverreiger zal er ook wel binnenkort vandoorgaan. De lepelaars en ooievaars zijn aan het uitzoeken wie er dit jaar de diverse nesten gaan bezetten.

Wat hebben we verder zoal gezien deze winter? Aardig wat krakeenden (tot 65), slobeenden (8), kuifeenden (15), wintertalingen (4), smienten in wisselende aantallen tot 370, overwinterende kieviten (12), een paartje sperwer, torenvalken, buizerds, de winterse meerkoetenvergadering (tot 180), twee van de ijsvogels (die blijven het hele jaar en er zullen er wel een paar gesneuveld zijn in de kou), een watersnip, een kramsvogel en een grote groep sijsjes.

Intussen zijn de voorjaarstellingen weer begonnen en is de eerste tjiftjaf vast al in het park aangekomen. Wordt vervolgd!


Vogelrijkdom in het park

De leden van Vogelwerkgroep Cronesteyn tellen al sinds de opening van het park, meer dan dertig jaar geleden, de vogels die er broeden. Dankzij het gevarieerde landschap van Cronesteyn zijn er aardig wat soorten te bewonderen (op dit moment rond de zestig). Het weidegebied herbergt grutto's, scholeksters, krakeenden en andere weidevogels.

In de bos- en parkachtige delen zijn allerlei zangvogels te vinden, maar ook een indrukwekkende kolonie blauwe reigers met rond de vijftig nesten. Sinds een paar jaar worden er ook oude reigernesten met succes gekraakt door lepelaars. Dankzij de sloten en rietkragen zijn ook bijvoorbeeld de ijsvogel, de rietgors en de bosrietzanger van de partij.


Het werk van de Vogelwerkgroep

VWG Cronesteyn maakt elk voorjaar een aantal rondes om alle waarnemingen in kaart te brengen die op broeden wijzen. Acht bezoeken worden ’s ochtends vroeg gebracht, twee in de avond (voor de uilen) en een aantal overdag voor diverse eendensoorten, de reigerkolonie en de lepelaars. In de winter wordt er eens per maand overdag geteld om de wintergasten te inventariseren: smienten, krakeenden, diverse soorten ganzen etc.
Al die gegevens worden in het computersysteem van de landelijke organisatie SOVON ingevoerd; daarnaast worden ze o.a. gebruikt voor het beheer van het polderpark.

Corinna Vermeulen (Cronesteynteller sinds 2000) vertelt: ‘Het vroege opstaan vind ik het lastigst. Maar als je eenmaal in het park bent en de eerste zonnestralen op de ochtendnevel ziet en al die vogels hoort, dan weet je weer waarom je het doet.’


Meld je aan als teller!

Wil je mee helpen tellen, dan is het wel vereist dat je algemene zangvogels als merel en zwartkop al aan hun geluid kunt herkennen. De braamsluiper komt dan ter plekke wel, want je wordt natuurlijk ingewerkt door een vogelteller met ervaring. We verwachten dat je een keer of acht per jaar meegaat op veldbezoek (4x in de vroege ochtend en 4x overdag). Aanmelding en informatie bij Corinna Vermeulen, 071–523 18 66, vwgcronesteyn@xs4all.nl


’s Ochtends vroeg zie je Cronesteyn op zijn mooist       (foto Corinna Vermeulen)naar boven   omhoog